Iluminatul festiv al străzii Mărășești din Timișoara

Concurs de idei – Lights On Timișoara – ediția a 4 -a

Concursul de idei își propune să se concentreze asupra unei zone deosebit de importante pentru locuitorii municipiului Timișoara și anume strada Mărășești, aflată în perimetrul pietonal din zona centrală a orașului. Soluțiile tehnice obținute până acum în cazul concursului organizat la Cluj-Napoca au fost mai mult decât surprinzătoare și au contribuit la creșterea atractivității zonelor în care aceste soluții au fost expuse, lucru care a contribuit direct la creșterea gradului de satisfacție al locuitorilor orașului respectiv.

Regulament

**** Concursul este destinat persoanelor cu studii de inginerie/arhitectură/design.

Concurs de idei – Lights On Timișoara – ediția a 4 -a

IIluminatul festiv al străzii Mărășești din Timișoara

Promotorul concursului:

Promotorul concursului este Asociatia Daisler, organizatie non-profit, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Capitan Grigore Ignat, nr 53, jud. Cluj, CIF 35678716, inregistrat in Registrul special al Judecatoriei Cluj-Napoca sub nr 18/2016, care își propune să organizeze un concurs de idei pentru iluminatul festiv al străzii Mărășești, în parteneriat cu Primăria Municipiului Timișoara și Daisler Print House.

Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament, care sunt obligatorii pentru toti participantii, iar promotorul concursului isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, prin intocmirea de acte aditionale ce vor intra in vigoare dupa ce vor fi comunicate publicului pe pagina web a concursului (lightsonromania.com).

Obiectivul concursului:

Concursul de idei își propune să se concentreze asupra unei zone deosebit de importante pentru locuitorii municipiului Timișoara și anume strada Mărășești, aflată în perimetrul pietonal din zona centrală a orașului. Soluțiile tehnice obținute până acum în cazul concursului organizat la Cluj-Napoca au fost mai mult decât surprinzătoare și au contribuit la creșterea atractivității zonelor în care aceste soluții au fost expuse, lucru care a contribuit direct la creșterea gradului de satisfacție al locuitorilor orașului respectiv.

Obiectivul concursului este acela de a populariza și evidenţia potențialul zonei prin iluminat și decorațiuni specifice sărbătorilor de final de an. Se caută soluții inovatoare ce pun în valoare spațiul și vegetația existenta, în același timp fiind așteptate și soluții ce pot aduce valoare adăugată spațiului existent. Se dorește evitarea „încărcării” peisajului, realizarea unei simbioze între materialele folosite, amplasarea lor și utilitatea lor.

Calendar:

14 septembrie 2018

lansare concurs public

5 octombrie 2018

ora 12:00

dată limită trimitere concurs

5 octombrie 2018

ora 17:00

întrunire juriu și deliberare propuneri

anunțare câștigător

6 oct - 29 noi 2018

implementare soluție

Marele Premiu 500 EUR

va fi acordat câștigătorului concursului ales de juriul de specialitate

Juriul 

Aura Bălănescu

artist vizual

Doctor în Arte Vizuale la Facultatea de Arte a Univeristății de Vest Timișoara, co-fondator a platformei culturale Avantpost. A devenit cunoscută pentru munca ei de explorare teoretică și practică asupra sculpturilor media.

Ionesi Alexandru Mihai

fotograf

Absolvent al Facultății de Arhitectură și Construcții din Timișoara. A transformat fotografia dintr-un hobby într-o frumoasă carieră, susținând cursuri de fotografie artistică.

dr. Dan Idiceanu

arhitect

Membru în comisia de urbanism a Primăriei Timișoara, membru în consiliul Național al Ordinului Arhitecților din România.

Cerințe:

 • propuneri de iluminat decorativ
 • idei de ”împodobire” a vegetației existente
 • propuneri de instalații artistice tematice
 • idei de decorare a mobilierului urban existent (ex. bănci, stâlpi de iluminat, jardinere, arbori etc)
 • realizarea proiectului în termenul de amenajare (achiziții, construcții, testări, amenajări etc.)  

 

Buget:

Participanții  trebuie să se încadreze prin propunerile lor într-un buget de 45.000 lei cu TVA inclus, fără a-l depăși. Se va avea în vedere în prețul produselor și costurile cu transportul, montarea, demontarea, mentenanța, etc.

Regulamentul în cazul municipiului Timișoara impune utilizarea de materiale și corpuri de iluminat aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local precum și servicii conexe după cum urmează (se va exemplifica la final):

 • montare figurină pe stâlp
 • montare figurine 3D
 • montare medalioane transversale
 • montare șir luminos
 • montare furtun luminos
 • montare țurțuri luminoși
 • montare perdea luminoasă
 • montare plasă luminoasă
 • montare ghirlande luminoare
 • montare panouri luminoase
 • montat proiector 2000 W
 • impodobire brad
 • montare cablu de sustinere
 • demontarea acelorasi tip de corpuri si structuri
 • despodobire brad
 • utilizare platforma de ridicare TIP PRB
 • conectarea iluminatului festiv
 • deconectarea iluminatului festiv

Exemplu utilizare corpuri speciale:

Concurenții trebuie și pot utiliza doar corpuri care se regăsesc pe lista de mai sus, fără excepții. Felul corpului (specificații de nivelul dimensiune, culoare, grosime, joc de lumini etc) este la latitudinea fiecărui concurent.

De exemplu concurenții pot propune utilizarea de ghirlande luminoase de diverse culori și jocuri de lumină, de lungimi diverse, aranjate într-o formă neconvențională etc, dar sunt obligați să utilizeze ghirlande luminoase, element care se regăsește pe lista de mai sus.

Criterii de apreciere:

 • Originalitatea propunerilor;
 • Coerența soluțiilor în ansamblul zonei, relationarea cu elementele de compozitie urbana ale zonei;
 • Marcarea unor centre de interes (functional sau estetic)
 • Calitatea imaginii generate de intervențiile propuse în toate perioadele zilei
 • Îmbinarea elementelor de iluminat cu elemente decorative tematice propuse;
 • Sustenabilitatea proiectelor/posibilitatea de replicare in anii urmatori
 • Corelarea propunerilor cu bugetul propus de promotor;
 • Includerea în soluțiile propuse a unor intervenții din materiale reciclate;
 • Fezabilitatea tehnica a propunerilor;
 • Calitatea elementelor propuse din punct de vedere al imaginii acestora pe timpul zilei.
 • Capacitatea de implementare în termenul pus la dispoziție (achiziții, instalații, montări, testări, verificări ș.a.m.d.)

Juriul își rezervă dreptul de a descalifica din concurs planșele ce nu corespund cerințelor sau prezintă imagini și/sau limbaj ce ar putea fi considerat ofensator.

Condiții de redactare:

 • layout: o planșă A0, paginare verticală ( 841X1189mm )
 • plan de situație, pornind de la planșa pusă la dispoziție
 • cel puţin trei imagini (fotografii) de atmosferă (perspective de la nivelul ochiului), folosind fotografiile puse la dispoziţie de organizatori
 • detalii cu privire la instalațiile propuse (unde este cazul)
 • detalii de execuție (unde este cazul)
 • Alte elemente sau/şi note, la alegerea concurenţilor, considerate oportune pentru explicarea/ susținerea soluţiei propuse (inclusiv studiu de luminozitate Dialux)

Pe toate piesele desenate se vor preciza, după caz, mobilarea, dimensiunile generale şi scara utilizată.

 

După această etapă, juriul va delibera în primă instanţă asupra propunerilor trimise şi va selecta doar acele înscrieri care corespund regulamentului. Toate proiectele care respectă cerințele vor fi încărcate pe platforma lightsonromania.com

Juriul Concursului va fi format din specialiști din domeniul vizual și tehnic care vor fi anunțați în timpul evenimentului.

Deciziile juriului sunt suverane, acestea neputand fi contestate.

Premiu:

Există un singur premiu care va fi acordat câștigătorului concursului ales de juriul de specialitate. Valoarea totală brută a premiului acordat in cadrul prezentului concurs este in cuantum de 500 euro;

RESPONSABILITATE:

Prin inscrierea la concurs participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

TAXE SI IMPOZITE:

Promotorul nu este răspunzător pentru plata taxelor sau altor obligații fiscale legate de premiile oferite în Campanie, cu excepția impozitului cu reținere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din concursuri, impozit pe care, dacă este cazul, Promotorul este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. (nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei 600 lei net, pentru fiecare premiu).

Observații finale:

 • concursul este deschis persoanelor fizice și juridice
 • prin participarea la concurs, participanții își cedează drepturile de autor asupra lucrării pe o durata de 25 ani, in conformitate cu prevederile Legii nr 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • întregul concept trebuie să abordeze tema CENTENAR,iar acest lucru trebuie să reiasă din propuneri și din explicațiile adiacente trimise;
 • valoarea totală brută a premiului acordat in cadrul prezentului Concurs este in cuantum de 500 euro;
 • rezultatul concursului va fi consemnat intr-un proces-verbal, care va fi semnat de promotor si de castigator si care va contine coordonatele bancare de virare a sumei de bani ce formeaza obiectul premiului. In cazul persoanei fizice, aceasta se va identifica prin carte de identitate, iar in cazul persoanei juridice, aceastea va prezenta imputernicirea persoanei desemnate de semnare a procesului verbal si de primire a premiului. Transferul bancar al banilor ce formeaza obiectul premiului se efectueaza in termen de 30 zile lucratoare. Transferul se va face in lei la cursul BNR din ziua platii.
 • În cazul în care, in termen de 30 zile de la publicarea numelui castigatorului/castigatorilor, acesta/acestia nu se prezintă in vederea semnarii procesului verbal cu organizatorul, acesta/aceştia îşi vor pierde premiul, caz in care se va alege un nou proiect castigator, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
 • Câștigătorul/ echipa câștigătoare va oferi asistență tehnică beneficiariului pe perioada achiziției, execuției și montării produselor;
 • Soluția de amenajare va trebui adaptată contractelor aflate în desfășurare la momentul desfășurării concursului, respectiv posibilității legale de a le încheia și executa până la data inaugurării sistemului de iluminat festiv. În acest sens în juriu va fi cooptat un reprezentant al Direcției Tehnice al Primăriei.

INCETAREA / SUSPENDAREA CONCURSULUI INAINTE DE TERMEN:

Concursul poate inceta oricand inainte de termen in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, precum si in cazul imposibilitatii Promotorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul (caz de faliment a organizatorului, de la momentul pronunțării unei astfel de decizii, etc.).

Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat sau incetat oricand in baza deciziei Promotoruluicu conditia anuntarii pe pagina web a concursului.

Litigii:

Eventualele litigii aparute intre Promotor si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti romane competente de la sediul Promotorului.

Legea aplicabila oricarei activitati intreprinse in legatura cu organizarea si desfasurarea Concursului este legea romana.

Planul de situație si imagini

Descarca materialele necesare utilizand butonul de mai jos

 

Descarca materiale

Formular aplicare concurs

Termeni

7 + 10 =